Kısaca İstanbul Sözleşmesi Nedir?

Pınar Gültekin cinayetiyle tekrar gündeme gelen İstanbul sözleşmesini yakından inceleyelim istedik. İstanbul sözleşmesi kısaca kadına yönelik her turlu taciz, fiziksel ve psikolojik şiddeti hatta pozitif veya negatif ayrımcılığı dahi engellemeye yönelik Türkiye’nin de 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaladığı bir sözleşmedir.


İstanbul’da imzaya açılması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi olarak bilinir. 2014 te yürürlüğe girmiştir. İstanbul sözleşmesi toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belgedir ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlar. İstanbul sözleşmesi kapsamında:

1. Ev içi şiddet,

2. Taciz amaçlı takip

3. Zorla evlendirilme

4. Kürtaja zorlama

5. Tecavüz dahil cinsel şiddet suç sayılmaktadır. LGBTQI bireyleri de sözleşme kapsamında elbette ki. Sözleşme tarihsel süreç içinde geri plana atılan kadınları koruma ve haklarını savunmayı, dünyadaki her bireyin eşit olması gerektiğini savunuyor. Her geçen gün artan kadına şiddet vakaları bu sözleşmenin ne denli denetlendiği hakkında soru işaretleri bırakıyor.